Croeso i Wefan PAPC Cymru

Welcome to the Welsh HAUC Website

Home
News Items
Contacts
Documentation
Minutes
Year Planner
Working Groups
Area Plans
NJUG
Highway Charges
Roadworks
Useful Links
Disclaimer
Regional Events
FAQ's
Jobs

 

Follow us on Twitter

 

 

Maer safle hwn wedi cael ei sefydlu fel ystorfa ar gyfer dogfennau, cofnodion a gwybodaeth gyffredinol i Waith Stryd Gymunedol Cymru.

Mae Pwyllgor Awdurdodau Priffyrdd & Chyfleustodau Cymru yn un o Bwyllgorau Awdurdodau Priffyrdd & Chyfleustodau (PABC) rhanbarthol y Deyrnas Unedig, i ddarparu gwybodaeth dechnegol a chyngor mewn perthynas materion gwaith stryd.

Maer PABC rhanbarthol yn darparu fforwm ar gyfer Awdurdodau Priffyrdd ac Ymgymerwyr Statudol i drafod ac adolygu pynciau o bryder a gyd-ddiddordeb.

Mae gwefan PAPC Cymru wedi ei gynllunio fel canolbwynt ar-lein ar gyfer gwybodaeth ynglyn Ddeddf Gwaith Ffyrdd & Strydoedd Newydd 1991 (NRSWA) gyda dros gant o ddogfennau, nodiadau cyngor cyffredinol, chofnodion pwyllgorau a materion cysylltiedig eraill sydd ar gael iw llwytho i lawr ar unwaith. Mae hefyd yn ddarpar gwybodaeth ar gyfer unrhyw ddefnyddwyr sydd diddordeb neu gysylltiad gwaith stryd neu weithgareddau ffyrdd. Maer wefan yn cynnwys gwybodaeth benodol ir NRSWA yn Gymraeg a Saesneg, ynghyd a chyfeiriad cyffredinol a chenedlaethol eraill.

____________________________________________________________

This site has been established as a repository for documents, minutes and general information for the Welsh street works community.

The Welsh Highway Authorities and Utilities Committee, is one of many regional Highway Authorities and Utilities Committees (HAUC's) set up throughout the UK to provide technical information and advice with regard to street works issues. These regional HAUC's provide a forum for Highway Authorities and Statutory Undertakers to discuss and review topics of concern and mutual interest.

The Welsh HAUC website is designed as an online hub for New Roads & Street Works Act 1991 ('NRSWA') information with over one-hundred documents, general advice notes, minutes and other related matters available for immediate download. It also provides information for any interested users who may have an involvement with street or road works activities. The website contains both Welsh and English specific 'NRSWA' information, together with other general and national reference material.

 

Home | News Items | Contacts | Documentation | Minutes | Year Planner | Working Groups | Area Plans | NJUG | Highway Charges | Roadworks | Useful Links | Disclaimer | Regional Events | FAQ's | Jobs

Copyright 2012. All rights reserved. Email: m.young@southwales-tra.gov.uk